Hideo Ishikawa

Naruto Shippuden
8.6

Naruto Shippuden

Feb. 15, 2007

Naruto Shippuden

Naruto Shippuden ocorre 2 anos e meio após Naruto ter ficado para treinar com Jiraiya. Após seu retorno, Naruto descobre que seus amigos ...